Ett brett spann av inspiration och motivation

Förläsningar för skolor

I dessa föreläsningar varvas kunskap och förståelse kring nervositet, kamratskap och lärande. Eleverna får möjlighet att lära sig om den viktiga roll som tilltron till sitt eget lärande spelar för deras utveckling och hur de kan träna upp sitt minne. Genom att arbeta tillsammans med eleverna kan vi skapa en stark grund för deras fortsatta utbildning.

Föreläsningar för elever

Föreläsningar för elever anpassas utifrån elevgruppens ålder och mognad. I föreläsning varvas kunskap och förståelse kring nervositet, kamratskap och lärande. Redan samma dag kommer eleverna ha många nya verktyg för att både må bättre, prestera bättre och förbereda sig bättre för studier. Tilltron till sitt eget lärande är det absolut viktigaste faktorn för utveckling. Den kan vi tillsammans med eleverna skapa. Det finns inget dåligt minne, bara ett otränat. Hur ser vi till att höja vårat tillstånd tillsammans?

Anpassas utifrån behov

Alla föreläsningar kan anpassas utefter vad ni söker. Tidsintervallerna är vad tidigare skolor önskat i längd. De är anpassningsbara då det finns material för många fler timmar.

Åk 1-3: 30 min–45 min
Åk 4-6: 45 min–1,5h
Åk 7-9 och gymnasiet: 45 min–3h
Särskola: 45 min–1,5h

Boka nu

Föreläsningar för lärare

En till flera föreläsningar där inspiration varvas med historier från skolan, lärande, hjärnan och inlärning. Kan vävas in med kunskaper om KBT. Ord väcker känslor och frågor styr vårat mående. Se till att säg ord som på riktigt kan göra skillnaden som gör skillnaden. Hur skapar vi dopamin i klassrummet som leder till mer motivation? Hur kan vi använda oxytocin för att lugna klasser?

Boka nu