Ett brett spann av inspiration och motivation

Förläsningar

Hjärnplus är en verksamhet som erbjuder föreläsningar och workshops för skolor, företag, kommuner, föräldrar och föreningar. Vi vill ge människor verktyg för att förbättra sin inlärning, självkänsla och motivation.

Föreläsningar för skolor

I dessa föreläsningar varvas kunskap och förståelse kring nervositet, kamratskap och lärande. Eleverna får möjlighet att lära sig om den viktiga roll som tilltron till sitt eget lärande spelar för deras utveckling och hur de kan träna upp sitt minne. Genom att arbeta tillsammans med eleverna kan vi skapa en stark grund för deras fortsatta utbildning.

Läs mer om skolföreläsningar

Föreläsningar för företag och kommuner

Att ge företag och kommuner inspiration och nya verktyg för att förstå hur vi fungerar är av stor betydelse för att främja personlig och professionell utveckling. En föreläsning med Andreas kan erbjuda insikter om hur man går från att hoppas på en bra dag till att göra den fantastisk. Deltagarna kommer att lära sig mer om hur de kan skapa hjärnplus i sina hjärnor och hur hjärnan fungerar.

Läs mer om dessa föreläsningar

Föreläsningar för föräldrar och föreningar

Att investera i föreläsningar för föreningar och föräldrar kan ge betydande fördelar när det gäller att skapa en mer sammanhållen och stödjande miljö. Med rätt kunskap och verktyg kan alla parter arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål och skapa en mer givande och framgångsrik upplevelse för alla inblandade.

Läs mer och boka

KOMMER I HÖST

Öppen föreläsning

I den här föreläsningen berättar Andreas om hur våra förväntningar styr vårt tänkande och i förlängningen resultatet vi upplever. Om vi tror att vi ska vara nervösa över något kommer vi att vara just nervösa och inte ha det självförtroendet vi behöver. Det blir oftast som man tänkt.
Andreas Cederqvist hjälper er att kunna styra ert tänkande så ni går in i alla situationer med det förhållningssätt som krävs för att lyckas. Han förklarar även för er hur era egna minnen både kan hjälpa er i att ha ett korrekt tänkande men också förstöra för er om ni inte minns på rätt sätt.
Strategierna ni får i den här föreläsningen kommer hjälpa er att gå in i kundmöten, projekt och andra utmaningar med en inställning som möjliggör ett lyckat resultat.