Om hjärnplus

Hjärnplus - skapa din positivitet

Om hjärnplus

Jobbar för att skapa och uppnå positiva mål

Föreläsare

Andreas Cederqvist


Jag är 28 år och arbetar som förstelärare och föreläsare. Utbildad gymnasielärare inom ämnena matematik samt idrott och hälsa. Jag har även träningsutbildningar inom gruppträning och tränare för barn och ungdomar.


Examensarbetet innefattade gruppdynamikens betydelse inom skolan och jag brinner för att få sprida vidare mina tankar, erfarenheter och kunskaper om hur vi skapar positivitet och hjärnplus i våra kroppar. Detta för att kunna nå de mål vi vill uppnå.

Följ hjärnplus på sociala medier

Hjärnplus - mental inspiration